MANDALE

Mandale i drugi motivi se najčešće rade na slikarskom platnu i MDF (drvenim) pločama različitih dimenzija. DOTS mandale uglavnom se slikaju „slobodnom rukom“ bez prethodnog iscrtavanja uz pomoć šablona, linijara, šestara, uglomjera itd. Polazište je tačka u središtu mandale gdje se zatim nižu koncentrični krugovi uz pomoć niza tačkica različitih boja. Za oslikavanje mandala tehnikom tačkanja se kaže da je meditacija u pokretu i da slike tako nastale imaju energetsku vrijednost u prostoru u kojem su postavljene.

Mandala na Sanskritu znači mističan krug. Mandala je energetska slika koja na simboličan način predstavlja cjelovitost svemira i čovjekove psihe. Mandale se mogu pronaći gotovo u svim kulturama i religijama (budističkoj, hinduističkoj, islamskoj arhitekturi, kršćanstvu, itd.) i kod većine se koristi kao simbol svemira i cjeline, upravo zato što se kružni oblici nalaze svuda oko nas u prirodi – npr. Mliječni put, orbita planeta i slično.