NAUŠNICE

Za izradu naušnica najčešće se koriste drvene perle i drugi oblici različitih dimenzija. Prije oslikavanja definiše se forma naušnice i tek onda se pristupa oslikavanju koji je u svojoj prirodi najbliži procesu veza, bod po bod, tačka po tačka. Nakon toga, drveni elementi se spajaju sa ostalim ukrasnim i metalnim dijelovima (perlicama, kukicama, isl.).