NARUKVICE

Za izradu narukvica najčešće se koriste drvene perle i halke. Prije oslikavanja definiše se forma narukvice i tek onda se pristupa oslikavanju koji je u svojoj prirodi najbliži procesu veza, bod po bod, tačka po tačka. Nakon toga drvene perle se nižu na elastičnu silikonsku traku ili satensku vrpcu, te se dodaju drugi dekorativni elementi po potrebi i želji.